Beyin Tümörü 

Beyin tümörü, beynin kendi dokusunda yer alan hücrelerin farklılaşarak kontrolsüz bir şekilde çoğalması ya da vücudun farklı bir yerinde var olan kanser hücrelerinin kan dolaşımı yoluyla beyine ulaşarak bu bölgeye yayılmasıyla oluşan bir hastalıktır. Tüm tümörlerin % 3’ünü beyin tümörleri oluşturmaktadır, 20 yaş altında görülen beyin tümörleri bu yaş grubunda kansere bağlı ölümlerin en sık sebebidir.

Belirtileri nelerdir?

Çocukluk çağından ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebilen beyin tümörü kafatası içinde basınç artışına neden olmaktadır. Bu basınç beynin görevini tam olarak yerine getirememesini sağlamakta ve hastalar çeşitli belirtiler göstermektedir. Özellikle, hastaların yaklaşık %60’ında görülen şiddetli ve uzun süre devam eden baş ağrısı önemli belirtilerden biridir. Beyin tümörleri baş ağrısının dışında bulantı, kusma, konuşma bozukluğu, kol ve / veya bacakta uyuşukluk-güç kaybı, nöbet, denge kaybı ve görme bozukluğu gibi semptomlara yol açabilir. 

Beyin tümörü oluşumunda risk faktörleri nelerdir?

Her yıl yaklaşık 20.000 insanda beyin tümörü saptanmaktadır. Beyin tümörlerinin hepsi ölüm riski taşımasa da kontrol altında tutulması ve hastalığın tedavi süresince doğru müdahale yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Beyin tümörü oluşumunda en önemli risk faktörü genetik ya da farklı bir deyişle aile öyküsüdür. Beyin tümörü oluşumunu tetikleyen bazı risk faktörleri bulunur. Irk, bu risk faktörlerinin başında gelir. Beyin tümörü, beyaz ırka sahip kişilerde daha yaygın görülür.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi seçimini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar tipi, yerleşim yeri, büyüklüğü ve hastanın durumudur. Çocuklar ve erişkinlerdeki seçenekler birbirinden farklıdır. Her hasta için ona özgü bir tedavi planı seçilir.

Birçok beyin tümöründe cerrahi ilk tedavi seçeneğidir. Mümkünse cerrah tümörün tamamını çıkartır. Ancak eğer etraf sağlam dokuya zarar vermeden tümörün tamamı çıkartılamıyorsa doktor tümörün mümkün olan kısmını çıkartır. Kısmi çıkarma kafa içi basıncını azaltacağı için hastanın şikâyetlerinin azalmasına ve radyasyon veya ilaçla hedeflenecek tümör dokusunun azalmasına yardımcı olur.

Bazı vakalarda tümör çıkartılamaz. Böyle durumlarda cerrah sadece biyopsi yapar ve tümörün küçük bir kısmını çıkartır. Çıkan kısım patolojiye yollanır ve mikroskop altında incelenerek kesin tipi öğrenilir. Bu tedavinin şekillendirilmesinde önemli bir bilgi kaynağıdır.

Beyin tümörü tedavisinde başarıyı artıran faktörler nelerdir?

Beyin tümörleri çoğu zaman sinsi seyreder ve klinik bulgular kafa içi basınç artışı ile birlikte kendini gösterdiği için tespit edildiğinde kitle büyümüş olur, bundan dolayı özellikle ilaç tedavisine rağmen geçmeyen baş ağrısı şikayeti olan kişilerin bu semptomu ihmal etmeden beyin cerrahisi hekimine başvurması başarıyı arttıracak en önemli faktördür. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile kullanılan cihazlar ameliyat başarı şansını direk olarak etkilemektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında genel olarak global yapıda hangi konumdayız? Hangi ülkelerden hastalar bizi tercih ediyor? 

Pandemi ile birlikte sağlık sektöründeki üstünlüğümüzü tüm Dünya’ya kanıtlamış olduk. Artık Türkiye sağlık sektöründe cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Dünya’da üretilen son teknoloji cihazların hepsine sahibiz, hatta üretilen ülkelerden önce ülkemizde çoğu cihaz uygulama alanı buluyor. Bizim hastanemizde uyguladığımız beyin ve omurga ameliyatlarında da son teknoloji cihazlarla ameliyat başarı oranımız çok yukarılardadır. Örneğin beyin tümörlerinde kullandığımız nöronavigasyon cihazı ile kitlenin yerinin tespiti artık çok kolay. Bu teknoloji sayesinde çok küçük bir insizyon ile tümöre ulaşma sansı bulmaktayız. Ayrıca ultrasonik cihazlarla normal beyin dokusuna zarar vermeden tümörün tamamını temizleme şansı bulmaktayız. Bu teknolojiler ile birlikte üniversite hastanesi misyonuyla gerçekleştirdiğimiz ileri cerrahi operasyonlar ile dünyanın birçok ülkesinden hastalar tarafından tercih ediliyoruz.